Coneixer Zafra 
 

 

Zafra es troba situada dins una gran vall entre les serres del Castellar i Sant Cristòfol. Té sempre un clima molt benigne.

 Fou assentament romà amb el nom de Restituta Júlia i més endavant passà a domini àrab a començament del segle XI.

 Reconquerida dues vegades, la primera per Alfons IX a l´any 1229, i la segona i definitiva per Ferran III el Sant el 1.241.

 Va formar part del primer “Señorío”, després Comptat i darrerament Ducat de “Feria”. El seu major impuls econòmic l´adquirí amb la celebració, a partir de 1.395 d´importants fires i mercats.

 Una de les principals fonts de riquesa va ser  l´artesania del cuir amb nombroses  cases d´adobaments, així com l´argentería , comptant amb molt bons artesants orfebres.

 

                                                        

 

 

 

Entrada a Zafra     

                                 

 

 

 

Pilar del Duc

                                                        

 

 

 

La Fira de Zafra

                                                        

 

 

 

 Fira Internacional Ramadera

 Van ésser també famosos els mercats de draps i robes que celebraben a la Plaça “Chica” des de la dominació àrab amb afluència de mercaders de la Rioja, Castella i Andalusia. Aquest esperit prevalex encara en l´actualitat, de tal manera que Zafra és nombrada “ Ciutat Industrial, Comercial i de Serveis”.

Es important remarcar principalment la seva Fira Internacional Ramadera dins la primera setmana d´Octubre. Situada dins un recinte de 200.000 mt2, amb magnífiques instal.lacions ramaderes i industrials, així com un Pavelló Central amb un auditori per a uns 400 assistents, dotat amb els més moderns medis audiovisuals i de traducció simultania.

Zafra té actualment una extraordinària infraestructura en tots els àmbits: Hotels, Restaurants i Agències de Viatjes entre d´altres, i són capaços de cobrir una amplia demanda turística.

 En quant  a l´aspecte arquitectònic i monumental es barreja perfectament l´antic amb l´actual: El Conjunt Històric – Artístic amb la construcció moderna.

 Es d´una especial bellesa la senyorial Plaça Gran, antic centre noble de la ciutat amb un recinte rodejat de soportals i sobre els mateixos s´aixequen cases blasonades amb enreixats artístics.

                                                                      

 

 

 

                                        

Plaça Gran

                                                            

 

 

 

                  

El Parador de Turisme vist des de el H.H.H.


Per l´anomenat “ Arquillo del Pan “ s´accedeix a la  “ Plaça Chica “, seu de les antigues vendes i mercats on si troben cases d´origen morisc i artístiques forges en les seves finestres i balconades. S´hi troba també la “ Vara de medir “ esculpida en una de les seves columnes. Tot aixó es complementà amb el Palau de Justícia, de líneas neoclàsiques i antiga seu dels Ajuntaments.

 En aquesta plaça convergeixen carrers d´un ranci estil.

 El carrer de Jerez amb la Porta del mateix nom. Hi està situada  l´antiga muralla.

 La “ Callejita del Clavel “. Típic carrer residual pas de ronda de la muralla junt amb la “Puerta de Jerez" .

 El carrer “ Boticas “ . Compta amb un edifici morisc en el que ès troba un bonic “ajimez”.

 Dins el casc històric de la ciutat es troba la Parròquia de Ntra. Sra. de la Candelaria.

 

 

Construïda a l´any 1546, va tenir el títol de Col.legiata amb Abad mitrad durant dos segles. En la seva construcció es pot apreciar  un estil de gòtic determinat. En els interiors barrocs, destaquen el Retaule Major del segle XVII amb escultures atribuïdes a Joan de Arce.

 Destaca també el Retaule de la Verge de la Valvaneta d´estil gòtic “ churrigueresco “ on es troba la pila baptismal de 1.309. Una de les principals joies la constitueix un retaule on es poden admirar nou pintures de Zurbarán.

En el seu museu es conserven valiosos objectes i ornaments sagrats. Destaca la custodia processional del segle XVII així com un interessant calce plateresc.

 

 

      

                                

 

 

 

 

 

                  
                         

 

                            

              

Zurbarán i el Calce de la Col.legiata

                                   

 

 

        

Flamenc a la Plaça Chica    

                                              

 

 

 

                                                       

Concert a  l´Horta Honda

 

 

El Parador Nacional de Turisme “ Hernán Cortés “ està situat a l´Alcàsser dels Ducs de Feria. La seva construcció data de 1.437 amb afegits de Ferreira del segle XVII . També hem de destacar  el pati interior d´estil renacentista així com la cúpula gótica “mudéjar“  de la capella i els nombrossos artessonats blassonats amb els escuts dels Suárez de Figueroa.

 Al mig dels edificis religiosos s´ha de destacàr  el convent de Sta. Clara, declarat Monument Nacional. Fou fundat l´any 1.428 per Gómez Suárez de Figueroa, primer Senyor de Feria. A la seva Església es poden contemplar les estàtues jacents dels fundadors així com un ric i valuos trèsor format per ornaments, vasos sagrats i objectes de cult.

 Prop de la Plaça Gran es troba l´Hospital de Santiago, fundat l´any 1.446 pels Comptes de Feria. De la seva portada granítica, destaca un fresc d´estil Italià coronat .

 A l´Església del Rosari, antíc Convent de l´Encarnació i Mina, es troba una valuosa imatge del Crist Crucifixat del segle XVI i un baix relleu procedent de l´antic Hospital de Sant Ildefons de la mateixa època.

 De l´antiga muralla, construïda al 1.426 només queden  les Portes de Xerez, Palau i del Cubo.

 

 
¡muchas gracias Jordi!
 

 

 

index